Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Ông giáo nghèo và chuyến xe chuyên chở tuổi thơ

Sau này, khi nhớ về chuyến xe đưa đón mỗi ngày của thầy giáo già, học sinh trường Võ Trường Toản, TP.HCM, hẳn sẽ tủm tỉm cười vì tuổi thơ của chúng có những kỷ niệm đẹp.