Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Check in Góc Nhỏ Vẻ Đẹp Mộc Mạc Của Vùng Đất Tri Tôn - An Giang

Tri Tôn là một huyện miền núi biên giới nằm ở phía tây tỉnh An Giang và có đường biên giới với Campuchia về phía Tây Bắc (tại các xã Vĩnh Gia, Lạc Quới) với chiều dài 15 km và có cửa khẩu phụ Vĩnh Gia.