Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Diễn đàn công nghệ mở Việt Nam năm 2020

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn công nghệ mở Việt Nam năm 2020 lần thứ nhất (Open Summit 2020) với chủ đề Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.