Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bài phát biểu đầu tiên của ông Biden với tư cách tổng thống tân cử

Sau khi đại cử tri đoàn chính thức xác nhận thắng cử tổng thống Mỹ, ông Joe Biden khẳng định: “Một lần nữa ở Mỹ, pháp quyền, Hiến pháp và ý chí của người dân đã thắng thế. Nền dân chủ cho thấy sự kiên cường, chân chính và mạnh mẽ”.