Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Xin đừng bất chấp tất cả để về quê lúc này!

Ai cũng muốn về nhà lúc này thì sẽ gây khó khăn cho công tác kiểm soát, phòng ngừa, khiến người dân dễ mắc dịch bệnh hơn.