Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

“Gác lại đam mê đúng lúc để đạt được thành công vang dội” – doanh nhân Trần Viết Tín

Được làm công việc mình đam mê và thành công với nó là khao khát của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, sự thật luôn nghiệt ngã hơn những “lời đồn đại” trong truyền thuyết rằng cứ theo đuổi đam mê thì thành công sẽ tới, đôi khi bạn cần gác lại đam mê đúng lúc nhường chỗ cho những thành công lớn hơn, như Trần Viết Tín đã từng.