Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Công bố 739 đề cử danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”

15/12/2020 11:07

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách 86 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” (NNND) và 653 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III, do 54 Hội đồng cấp tỉnh trình Hội đồng chuyên ngành.

Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo 2 danh sách này, hầu hết các nghệ nhân được đề cử đều đang nắm giữ loại hình di sản Nghệ thuật trình diễn dân gian; còn lại thuộc các loại hình: Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian, Tiếng nói, Chữ viết... TP Cần Thơ có 3 đề cử danh hiệu NNND, gồm: NNƯT Nguyễn Bá Thế (Minh Thơ), NNƯT Nguyễn Thị Thúy Hằng (Ái Hằng) và NNƯT Phan Văn Út (Trường Út), đều thuộc lĩnh vực Đờn ca tài tử. Có 6 nghệ nhân Đờn ca tài tử khác ở Cần Thơ được đề cử danh hiệu NNƯT, gồm: Huỳnh Văn Danh (Trọng Huỳnh), Lê Hoàng Chương (Hồ Hải), Trần Văn Đức (Minh Đức), Đặng Kim Phụng (Phương Thảo), Lê Văn Năm (Lê Nam) và Hồ Ngọc Ấn (Văn Quýt).

Sau khi tổng hợp ý kiến của nhân dân, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ sẽ tiến hành họp xét theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Kim Thu

Bạn đang đọc bài viết "Công bố 739 đề cử danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”" tại chuyên mục Văn hóa & Cộng đồng.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của VIỆN NGHIÊN CỨU TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN - TADRI và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Viện phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website http://doithoaivanhoa.vn/ theo Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.